Sommerhusudlejning

 +45 4021 4523

1. databeskyttelse i overblik

Generelle oplysninger

Denne tekst beskriver simpelt, hvordan dk-ferien som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata og hvad sker med dine dater. Personlige oplysninger er alle dater, som hjælper til at identificere dig. Nedenunder kan læses detailieret oplysninger om databeskyddelse hos dk-ferien.

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig på dataindsamling på denne hjemmeside?

Dataindsamlig på denne hjemmeside sker gennem operatøren. Kontaktoplysninger på operatøren findes i aftryk på hjemmesiden.

Hvordan samler vi dine data?

Vi samler de dater, som du meddeler os bl.a. gennem et kontaktskema.

Flere dater samles automatisk gennem vores it-systemes imens du er på besøg på vores hjemmeside. Der er især tekniske dater (bl.a. internetbrowser, operativsystem, tidspunkt af besøget). Insamling beginder automatisk, når du går på vores hjemmeside.

Hvortil benytter vi dine dater?

Delvis benytter vi dater, for at sikre, at hjemmesiden kører uden fejl. Andre dater kan hjælpe til at lære noget om hvordan du benytter siden.

Hvilken ret har du med hensyn til dine dater?

Du må altid får frit adgang til oprindelsen, modtager og årsagen om dine dater. Du må samtidig opfordre os, til at redigere, spærre eller slette daterne. Dertil og vedr. andre spørgsmål om emnen databeskyddelse må du altid kontake os via adressen, som findes i aftrykket på siden. Desuden har du ret til at klage ved den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfingadfærd evalueres statistisk. Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd er normalt anonym; surfing opførsel kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Detaljerede oplysninger findes i følgende privatlivspolitik.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om mulighederne for indsigelse i denne privatlivspolitik.

 

2. Almindelige instruktioner og obligatoriske oplysninger

Databeskyddelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyddelse-forklaring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil forskellige personoplysninger blive indsamlet. Personlige dater er dater, der personligt identificerer dig. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler og hvad vi bruger det til. Det forklarer også hvordan og for hvilket formål dette sker.

Vær opmærksom på, at dataoverførsel via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan betyde sikkerhedsproblemer. En fuldstændig beskyttelse af data imod adgang gennem tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning til det ansvarlige sted

Det ansvarlige sted for databehandling på denne hjemmeside er:

Birgit Hoffmann
dk-ferien Aps
Industriparken 1
DK-6360 Tinglev

Telefon: +45 4021 4523
E-Mail: post@dk-ferien.dk

Ansvarlig enhed er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger (bl.a. navne, e-mail-adresser eller andet).

Fortrydelse af din samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit tydeligt samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et eksisterende samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af databehandlingen udført indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at protestere mod dataindsamling i særlige tilfælde og direkte post (artikel 21 GDPR)

Hvis databehandlingen på basis af § 6 stk. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data af grunde, der skyldes din særlige situation; Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som en behandling er baseret på, findes i denne privatlivspolitik. Hvis du protesterer, behandler vi ikke dine personlige data, medmindre vi kan identificere overbevisende legitime grunde til behandling, der overstiger dine interesser, rettigheder og friheder eller behandling med det formål at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav ( Indsigelse i henhold til artikel 21 Abs. 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles til at drive direct mail, har du ret til at til enhver tid protestere mod behandling af personoplysninger vedrørende dig med henblik på sådan reklame; Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte mail. Hvis du gør indsigelse, vil dine personlige data ikke længere blive brugt til direkte reklame (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, GDPR).

Ret til klage ved den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelse af databeskyttelsesloven har den berørte person ret til at klage ved den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesproblemer er den statslige datatilsynet på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/forside/

Ret til omsættelighed

Du har ret til at få data, som vi benytter på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, i sig selv eller til en tredjepart i et standard, maskinlæsbart format. Hvis du har brug for direkte overførsel af data til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske i det omfang, som er teknisk muligt.

Information, blokering, sletning

Inden for rammerne af gældende love har du altid ret til fri oplysninger om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet af databehandlingen og henholdsvis retten til at rette, blokere eller slette disse data. For yderligere oplysninger om personlige data kan du til enhver tid kontakte os på adressen angivet i aftrykket.

Ret til begrænsning af forarbejdning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Du kan til enhver tid kontakte os på adressen angivet i aftrykket. Retten til at begrænse forarbejdning eksisterer i følgende tilfælde:

Hvis du nægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, har vi normalt brug for tid til at bekræfte dette. I løbet af revisionen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning.

Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men du har brug for det til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve, at dine personlige oplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.

Hvis du har indgivet en indsigelse i henhold til § 21, stk. 1, GDPR, skal der foretages en balance mellem dine interesser og vores. Så længe det ikke er klart, hvis interesser råder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må disse data kun bruges med dit samtykke eller med det formål at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Modsigelse mod reklamemails

Anvendelsen af i forbindelse med aftrykket offentliggjort kontaktoplysninger til afsendelse af uopfordret reklame og informationsmateriale afvises hermed. Sidens operatører forbeholder sig udtrykkeligt ret til at retsforfølge i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger og spam-e-mails.

Modsigelse mod reklamemails

3. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Internetsiden benytter dels såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies hjælper til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som bliverer gemt på din computer og gemt af din browser.

De fleste af de cookies, som vi bruger, er såkaldte "session cookies". De bliver slettet automatisk i slutningen af dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os muligheden for at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret om gemme af cookies og kun tillæder cookies i individuelle tilfælde, accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt ikke tillæder såvel som aktivering af automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på hjemmesiden.

Cookies, som er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller at levere bestemte funktioner, som du ønsker at bruge (f.eks. indkøbskurvfunktion) og behandles på grundlag af artikel 6 stk. 1 lit. f) af databeskyddelsesforordringen. Websidens operatør har en berettiget interesse at gemme cookies, så at siden kører teknisk fejlfri og optimerede udbud af tjenesten. Hvis andre cookies (fx cookies til analyse af din websurfing) bliver gemt, beskrives det separat i denne persondatapolitik.

Server logfiler

Udbyderen af siderne indsamler automatisk og gemmer oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • browsertyp og version af browseren
  • brugt operativsystem
  • referrer URL
  • hostnavn på adgangscomputeren
  • tid af server anmodning
  • IP-adresse

En samling af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Grundlaget for databehandling er Art. 6 Abs. 1 lit. b Databeskyddelsesforordringen, som gør det muligt at behandle data for at opfylde en kontrakt eller forud for kontraktlige foranstaltninger.

Forespørgsel pr. E-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din anmodning, herunder alle de tilhørende personoplysninger (navn, anmodning) blive gemt og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på § 6 stk. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på din samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a GDPR) og / eller på vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, lit. f GDPR), som vi har en legitim interesse i den effektive Behandling af anmodninger rettet til os.

De data, der sendes af dig til os via kontaktanmodninger blive hos os, indtil du beder os om at slette, trække dit samtykke til opbevaring eller formålet til datalagring er udeladt (f.eks. Som efter afsluttet behandling af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

kontaktskemaer

Hvis du sender os henvendelser via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, gemmes for at behandle anmodningen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er angivet i kontaktformularen, er derfor udelukkende baseret på dit samtykke (Art. 6 (1) tændt. GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der udføres indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du indtaster i kontakt vil forblive med os, indtil du beder os om at slette, trække dit samtykke til opbevaring eller formålet til datalagring er udeladt (f.eks efter afslutning af behandling af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

anmeldelser

Vi giver vores kunder mulighed for at give anmeldelser om dk-ferien og de huse, der mægles af dk-ferien. Der er ingen ret til offentliggørelse, og kunder må ikke krænke ophavsret fra tredjepart.

For anmeldelser på rating tjeneste www.trustpilot.de den betingelser og fortrolighedspolitik trustpilot.de gælde, udgivet under legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms og legal.trustpilot.de/end-user-terms-and- forhold. Hvis du deltager i dette rating system (forudgående registrering kræves), vil din rating blive offentliggjort i overensstemmelse med kravene i trustpilot.de og Trustpilot og dets partnere.

Vi deler din e-mail-adresse, dit navn og vores interne booking nummer til Trust Pilot A / S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Danmark fortsatte med henblik på brug af trustpilot.de.

Evalueringstjenesten eKomi indsamler, opbevarer og bruger personlige anonymiserede data i overensstemmelse med bestemmelserne om databeskyttelseslovgivning. Nærmere oplysninger findes på ekomis hjemmeside på www.ekomi.de/de/datenschutz.

Til behandling, evaluering og præsentation af anmeldelser, vil disse oplysninger blive fremsendt til selskabet eKomi Ltd, Markgreve Straße 11, 10969 Berlin, Tyskland, D-10969 Berlin www.ekomi.de/de/impressum. Personlige oplysninger og data samt kontoforbindelser sendes ikke til tredjepart. Disse bruges udelukkende til interne formål.

ordredata

Vi gemmer kontraktens tekst og sender bestildata via e-mail. Mæglingsbetingelserne kan ses her til enhver tid. Dine bestillingsoplysninger er ikke længere tilgængelige via internettet af sikkerhedsmæssige årsager.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger, for så vidt som de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af det juridiske forhold (opgørelsesdata). Dette gøres på grundlag af § 6 stk. 1 lit. b GDPR, som gør det muligt at behandle data for at opfylde en kontrakt eller forud for kontraktlige foranstaltninger. Vi indsamler, behandler og bruger personoplysninger om brugen af vores hjemmeside (brugsdata) kun i det omfang det er nødvendigt for at aktivere eller fakturere brugeren for brugen af tjenesten.

De indsamlede kundedata slettes efter afslutningen af forretningsforbindelsens ordre eller afslutning. Retlige opholdsperioder forbliver upåvirket.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakten for tjenester og digitalt indhold

Vi overfører kun personoplysninger til tredjeparter, hvis dette er nødvendigt inden for kontraktens anvendelsesområde, f.eks. Til den bank, der er ansvarlig for behandlingen af betalingen.

En yderligere overførsel af data finder ikke sted, eller kun hvis du udtrykkeligt har givet tilsagn om overførslen. En overførsel af dine data til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke, som f.eks. Til reklameformål, forekommer ikke.

Grundlaget for databehandling er artikel 6 stk. 1 lit. b GDPR, som gør det muligt at behandle data for at opfylde en kontrakt eller forud for kontraktlige foranstaltninger.

 

4. Plugins og tools

Google Web Fonts

Dette site anvender den ensartet udseende af skrifttyper såkaldte Web Fonts, som leveres af Google. Når du ringer op på en side, indlæser browseren de nødvendige webskrifter til din cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt. Art. 6 Abs. 1 lit. f Databeskyddelsesforordringen.

For at gøre dette skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Som følge heraf lærer Google, at vores hjemmeside er blevet brugt via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts er af interesse for en konsekvent og attraktiv præsentation af vores onlinetjenester. Dette udgør en legitim interesse i henhold til § 6 stk. 1 lit f af Databeskyddelsesforordringen.

Hvis din browser ikke understøtter web skrifttyper, vil en standard skrifttype blive brugt af din computer.

Se mere om Google Web Fonts for at få flere oplysninger

https://developers.google.com/fonts/faq og i privatlivspolitik af Google: https://www.google.com/policies/privacy/.